AVTAL & TVIST

KONSTNÄRERNAS AVTALS-
OCH TVISTLÖSNINGSHANDBOK

Alla konstnärers och designers handbok om samarbeten.

Är villkoren rimliga?
Hur skriver vi samarbetsavtalet?
Vad är ett avtal förresten?
Vad gäller om vi inte har skrivit något avtal?
Kan jag hoppa av samarbetet?
De bara avbröt samarbetet mitt i, vad kan jag göra?
Jag får inte betalt för mitt jobb, vad ska jag göra?
Jag har blivit stämd, hjälp för fan.

Boken försöker på ett klart och tydligt sätt med exempel från vardagen svara på dessa frågor och andra som kan tänkas uppkomma i konstnärers och formgivares verksamheter.

Boken har sin givna plats på bokhyllan i ateljén eller studion.

AVTAL & TVIST är skriven av Erik Hellsten, som är jurist och konstnär med examen från Stockholms universitet och Konstfack. Han har jobbat med juridik för konstnärer och formgivare under mer än tio år, bland annat som jurist vid KRO/KIF, skribent och domare. Han har också varit ledamot i KRO:s riksstyrelse. Han har föreläst om konstnärers och formgivares speciella arbetsvillkor för både utövare och arrangörer och är redaktör och medförfattare till boken MU – Vägen till ett avtal.

AVTAL & TVIST har designats av Fredrik Sterner MFA, med utgångspunkt i innehållets budskap: svart på vitt. Designen är enkel och stram, men ger läsbarheten stort utrymme.

Trycket har skett hos TMG Sthlm. Inlagan är offsettryckt på TMG:s tryckeri i Bromma i Stockholm på Munken Print White 15, 115 g papper. Omslaget har Norrbacka Tryckeri Eftr. tryckt. Omslaget är tryckt med boktryck (högtryck) på Munken Print White 15, 300 g och har en lätt prägling som ger boken fina taktila egenskaper.

Omslaget har breda flikar att lägga in där man behöver dem i texten.

Provläs här.

»Köp boken här och nu.

Boken finns även på:
Konst-ig (Stockholm), Fotografiska (Stockholm), Malmö Konsthall (Malmö), S:t Pauls Bok & Papper (Stockholm) med flera ställen.

AVTAL & TVIST
Konstnärernas avtals- och tvistlösningshandbok
Författare: Erik Hellsten
Förlag: Den Goda Tisdagen
ISBN 978-91-982755-0-6
Svenska, 224 s., illustrerad
Design: Fredrik Sterner MFA
Tryck: TMG Sthlm, Norrbacka Tryckeri Eftr. (omslag) 2015
Omslag: svart boktryck med lätt prägling på
Munken Print White 15, 300 g, Breda flikar
Inlaga: svart offset på Munken Print White 15, 115 g
Mått: 136 x 190 x 20 mm
Vikt: 360 g

KÖP NU
info@dgt.nu * www.dgt.nu
DGT
KÖP
NU
»Med sitt digra innehåll profilerat för den enskilde konstnären och med det personliga tilltal som författaren använder bör den vara en självklarhet på konstnärens bokhylla 2016.»
/volym.info

»Standardverket som alla konstnärer och formgivare bör ha i bokhyllan, att ta fram när ett avtal ska skrivas eller ett samarbete tar form.»
/kro.se